Posted on feb 22, 2019 in Tidigare

”Konst och andlighet möts i de abstrakta upplevelserna och konkretiseras bäst när man är närvarande i sin kropp, är avspänd och frimodig och tillåter sig att leka och falla i trance.”

www.kristinagrahn.se

Vernissage: Lördagen den 2 mars kl 13-18.
Övriga öppettider: Söndag till onsdag kl 10-18, torsdag kl 10-12

Kristina Grahn är till största delen autodidakt, men har gått 1 år på Folkuniversitetets konstskola samt några kvällskurser. Kristina som är präst, använder både konst och musik i sin tolkning av livet. Hon är född 67, i Borås men har bott åren 1986-2017 i och utanför Stockholm. Nu är hon dock tillbaka i Västra Götaland, Marks kommun.