Posted on Jul 1, 2017 in Tidigare

Sånger från hjärtat är namnet på min utställning på Galleri Bellman den 18-24 augusti. Vernissage lördagen den 19 augusti kl.10-18. Övriga öppettider: 20-23 augusti kl 10-18, 24 augusti kl 10-12.

Jag heter Bertil Jansson och född år 1943 i Stockholm. De målningar jag valt att visa på utställningen är främst gjorda under de fyra senaste åren av mitt liv. De beskriver händelser av stor betydelse för mig. De är således mina egna upplevda minnen som jag har målat och inte andras – detta är mycket viktigt! Målningarna ska ses som sidor ur min egen dagbok.

Även de ”dagboksanteckningar” som jag visar från tidigare år är viktiga händelser ur mitt liv. Alla nedtecknade i olja på duk. Jag vill dessutom lyfta fram mitt porträttmåleri.

Utställningen har en begränsning. De allra största och tyngsta målningarna är av praktiska skäl inte med. Bland dessa saknas t.ex. målningen ”Nirvana” (om min pappas bortgång) och den tänkvärda målningen ”Domedagen”. Dessa kan dock ses på min hemsida www.kindakonst.se .

I drygt 40 år har jag nu arbetat på heltid som bildkonstnär. Har medvetet avhållit mig från ”kulturkryckor” och diverse ”genvägar”, för att bara fokusera på egna måleriet. Det känns därför bra att nu i ”skymningstid” få visa er mina ”Sånger från hjärtat” på Galleri Bellman.

Hemsida: www.kindakonst.se