Posted on jun 10, 2018 in Tidigare

Edklund
Fredagen den 10 augusti: 15 – 21
Lördagen den 11 augusti: 12 – 21
Söndagen den 12 augusti till tisdagen den 14 augusti: 12 – 18
Onsdagen den 15 augusti: 12 – 19

Efter millennieskiftet blev Louise Eklund diagnostiserad med Selektiv Mutism. Hon var sex år och det kom att vara i sju långa år. Selektiv mutism är en mental sjukdom som i Louise fall hindrade henne från att höras på alla sätt och vis för alla utom hennes innersta familj. Fobin stoppade henne från att svara på frågor, att ställa frågor, att skratta högt, att prata med vänner, att yttra sina känslor, att säga ifrån och att skrika vid olyckor.

Sedan hösten 2007 har hon pratat, men inte utan problem. Den sociala fobin satt ännu kvar i ytterligare sju år och hon ägnade stora delar av sin vakna tid åt att upprepa meningar och ord i huvudet som skulle sägas vid rätt tidpunkt vars tidpunkt ofta berövades av någon annan, som utan problem tagit ordet och fört samtalsämnet vidare i en ny riktning. Hon stod därför ofta tyst och observerade konversationer istället, lyssnade till vilka samtalsämnen som togs upp, val av ord och hon reflekterade över hur kroppsspråket fungerade. Sedan hon var 13 år har främlingar varit hennes frizon och hon har ända sedan dess dragit sig till det okända där hon haft tillåtelse att experimentera sig fram. Misslyckades hon gick hon skamset därifrån men stannade hon däremot kvar hade hon lyckats.

Vid 19 års ålder började resorna. Hon reste ensam till nya kulturer i jakt på att bli bekväm i sig själv. Hon åkte till Frankrike, England, Brasilien, Sydafrika, USA, Thailand, Australien och det var där Edklund skapades. Edklund är en explosion av känslor och yttrade tankar som på det senare året har fått färg och vuxit i volym. Efter fem år av bläck på papper började hon att experimentera med olja på duk, där målar hon fiktiva porträtt i grön hudfärg som tyder på utanförskap och strävan till att vara någon annan.

Mellan den 10 – 15 Augusti ställer Louise Eklund ut de oljemålningar som hon under året har målat. Utställningen har fått sitt namn “De inåtvända” och handlar därmed om tystlåtna introverter som väntar på sin tur.