20-26 mars Lena Gustavson-Sillén och Hanna Sillén

Posted on feb 15, 2020 in Tidigare

Lena Gustavson-Sillén: ”Illusions”, målningar & Hanna Sillén: ”Mental causation”, Fotografi

Vernissage lördag 21 mars kl 12-18
öppettider lör-ons kl 12-18, tors kl 12-16

Läs mer om konstnärerna här:

ILLUSIONS

Målningar

Mina målningar väcker ofta föreställningar om landskap. Men inte avbildningar av existerande landskap utan om färger och former öppet arrangerade så att betraktaren kan uppleva bilderna efter egen sinnesstämning.

Mental Causation

Fotografier

Jag föreställer mig att vår personlighet och identitet är en kausal produkt av saker vi upplevt, av de beslut vi fattat och de olika vägar vi valt.

Temat i mina bilder kretsar ofta just kring de olika skikt som vår personlighet är uppbyggd av, de olika masker vi iklär oss och de roller vi spelar.

I den här utställningen visar jag en samling självporträtt där jag undersöker just detta.