Posted on aug 21, 2022 in Tidigare

Petra Werner
Jag fokuserar på olika uttryckssätt i olika perioder där jag ofrånkomligen måste igenom en viss sorts arbete för att kunna gå vidare. Min målsättning då är att göra mig ”medvetslös” och försöka fånga det som kanske vill uttryckas vid sidan av min egen vilja – alltså nå det som jag inte redan vet. Å ena sidan förhålla sig till det konstnärliga hantverket, å andra sidan att släppa all medveten kontroll och försöka öppna dörren mot slumpen – förändra medvetandetillståndet och underordna sig det som händer samtidigt. En förutsättning för att kunna fördjupa sig på ett meningsfullt sätt i uttrycksmöjligheterna är samtidigt att det finns ett hantverkskunnande. Efter en lång tids utforskande av många olika sorters former och stilar, kan jag uppfatta en sorts metafysiskt landskap där jag hela tiden kan vandra mellan medvetet och undermedvetet, sända frågor eller påståenden emellan dessa som man kan välja hur man vill svara på – om man vill svara. Det improvisatoriska, det oförutsägbara är det som jag ständigt återkommer till, såväl i bildskapandet som i musiken. Att hitta det som jag inte visste att jag ville hitta. Min förankring i andra uttrycksformer – min bakgrund inom improvisationsmusik såväl som inom det akademiska med en fil. dr. i estetik – har på många sätt influerat mitt bildskapande. Inramningarna är också viktiga för helheten, och har utformats i samarbete med Ninris Ramverk. Man kan se en del av mina tidigare arbeten på Svenska Konstnärer

Vernissaget pågår:
Fredag 23 sep kl 16-20, Lördag 24 sep kl 13-19, Söndag 25 sep kl 13-19,
Måndag 26 sep kl 15-19, Tisdag 27 sep kl 16-18.