Posted on jun 16, 2023 in Tidigare

FEM AKVARELLMÅLARE – en utställning med fem konstnärer. Vi är vänner från våra livs olika skeden. Ibland målar vi tillsammans och ibland på egen hand i eget skapande.

Eva Dillman – Jag har alltid varit intresserad av färg, form, komposition och bilder. Det är emellertid först på senare år som jag har studerat akvarellmåleri och gjort allvar av att själv försöka skapa något. Färgerna betyder mer än motivet, men ofta blir det någon form av landskap. Akvarellmåleri är behändigt: Papper, pensel, vatten och färglåda – därmed dock inte sagt att det är lätt.

Göran Ronell – Jag inspireras bl. a. av motiven i gamla svartvita fotografier där jag sedan kan göra mina egna omtolkningar och färgsättningar och av motiv med rinnande vatten och vattenspeglingar. Jag målar gärna stadsmotiv med våta gator där belysningen reflekteras eller mer spontana påhittade stadsmotiv.

Maggie Ronnell – Akvarelltekniken passar mitt sätt att måla, att få fram olika nyanser och att inte riktigt kunna styra allt som hände på pappret. Naturen med all växlighet inspirerar mig, men det är sällan jag målar av exakt hur verkligheten ser ut, det blir mycket fantasi.

Majid Modir – Jag betraktar akvarell som mer än bara en teknik. För mig är det ett sätt »att vara« –fast i måleriet, d.v.s. TRANSPARENT. Alltså en massa lager av penseldrag på varandra vilka var och en syns utan att täcka över den gångna, d.v.s. förneka/dölja det som legat som grund. Som livet själv!

Motivvalet är sekundärt, det går att måla nästan vad som helst – även om det finns självklart bra och mindre bra motiv. Dock är jag särskild intresserad av att »komma närmare« genom att zooma in och inte bara göra egen komposition, utan även kunna studera och lära känna motivet bättre.

Viera Larsson – Jag har alltid sysslat med bildskapande. I min utbildning till arkitekt ingick många timmar med kroki, teckning och presentationer med bild. Även fristående kurser i grafik och akvarellmålning ligger till grund för mitt konstnärskap. Jag tycker om akvarellens utmaningar – en bild blir till i samspel mellan akvarellteknikens möjligheter och mitt sätt att bemöta dem. Mina bilder är tolkningar av naturen och byggstrukturer. 

Vernissage: Fredag 1 september 16–20 
Övriga öppettider: Lördag och söndag 11–17, måndag till onsdag 11–19, torsdag 11–15