Gun Eld Sandström och Liselotte Klingener 21–26 april