Posted on mar 13, 2024 in Tidigare

Under ytan
Raku och måleri
Mina kärl och målningar handlar om livet i havet.
Djupt under havsytan finns det stora områden som ännu bara delvis är utforskade. Vad man vet är
att det finns liv så långt ner som 6 000 meter. Nu vill Norge starta gruvbrytning på 700 till 4 000
meters djup. Där finns det mineraler som magnesium, kobolt, koppar, nickel. Mineraler som används
i batterier, telefoner, elbilar och vindturbiner och anses vara viktiga för den gröna omställningen.
Forskare, miljöorganisationer och politiker från hela världen har varnat för de risker för både förlust
av biologisk mångfald och ökad klimatförändring som utvinning av mineral på havsbotten kan leda
till. Utvinningen kan påverka fisket och de marina ekosystemen i området.

Öppettider alla dagar 12 – 17