Martin Färnsten & Staffan Bergquist 21 – 27 januari