Mathias Kärnlund & Klara S Wallenberg 3 – 9 februari

Posted on jan 9, 2023 in Tidigare

“Om man skulle blanda John Bauer, Jenny Nyström,
Claude Monet och H.P. Larcraft skulle man få Mathias Kärnlund.”
Freddie Ross

Mathias Kärnlund, alias ”mannen med penslarna”, föddes sommaren 1972 i Jämtländska Strömsund. Mitt intresse för att skapa fanns där redan i unga år och har följt med mig sedan dess. Min första vernissage ägde rum då jag gick i sjuan. Har idag haft konstnärskapet på heltid i drygt sju år. Jag håller även uppskattade målarkurser. Främst i Stockholm men har även haft kurser på andra håll i landet samt i Nerja i Spanien. Mitt konstnärskap har i huvudsak handlat om att gestalta naturalistiska omgivningar och försöka väcka känslor. Idag har det mer blivit med en viss dragning åt både det impressionistiska och det symboliska hållet.

Klara Sydhoff Wallenberg (1978)
När jag började arbeta med skulpturerna till denna utställning kom min inspiration från uttrycket ”inte alla män”. En grundtanke som lett till flera funderingar och frågor kring traditioner, normer och uttryck gällande könsroller i vårt samhälle.
Patriarkala maktstrukturer påverkar inte bara kvinnor på hemmaplan och i yrkeslivet. Även män är drabbade av negativa machoideal som kan vara svåra att synliggöra och förändra. Jag tror de flesta av oss i Sverige idag har män i vår omgivning som vi älskar och värnar om. Äkta makar, bröder, söner och vänner som förtjänar att i första hand vara själsliga individer och inte stereotypa parafraser på populär-kulturens superhjältar. Diskussionen måste få fritt spelutrymme och inte tystas med fåniga uttryck som ”inte alla män”.
Kvinnor har under de senaste århundradena sått på barrikaderna och kämpat för att förändra synen på kvinnans roll. De har organiserat sig under paroller som Allmän och lika rösträtt 1919, Rätten till barnbidrag 1948, Lika lön för lika arbete 1951, Rätten till fri abort 1975, Samtyckeslagens införande 2018. Det här är bara några exempel på när kvinnor gått samman och kämpat för att förbättra sin tillvaro i samhället. Kvinnor har därmed visat att de är benägna att söka stöd i varandra för att kräva förändring och kämpa tillsammans som en enad grupp. Det visade sig senast i den stora ”Me too” kampanjen som fick fart över hela världen 2017. I Frankrike började rörelsen med #BalanceTonPorc som översätts ungefär med ”Häng ut svinet” av journalisten Sandra Muller.
Statistik visar att sju av tio som begår självmord i Sverige idag är män. Samtidigt som män i mycket mindre utsträckning än kvinnor söker stöd vid psykisk ohälsa. Forskning pekar på att en av anledningarna till att män inte söker hjälp är den stigmatisering som omfattar att inte klara av att på egen hand hantera mentalt lidande. En fråga som uppkommer i mig när jag studerar dessa jämställd-hetsfakta är; Var finns mäns vilja att påverka villkoren för deras roll i samhället? Hur kommer det sig att män inte organiserar sig och gör uppror mot den machokultur som ofrivilligt pålagts dem?
Den här utställningen har som ambition att vara med och lyfta och skapa utrymme för att diskutera just dessa frågor.
Vernissage: 3 februari kl 18 – 21.
Övriga öppettider: Lör – sön 12 – 16. Mån stängt. Tis 12 – 17. Ons 12 – 19, Tors 12 – 15.