Posted on mar 21, 2024 in Tidigare

Soly Erlandsson
Psykolog, Senior professor

Under ytan
Det som visas på Galleri Bellman är en sammanställning av målningar och teckningar som tillkommit från 1960-talet fram till idag. Titeln på utställningen ”Under ytan” symboliserar det som finns – men ändå förblir dolt – under ytan och inom oss människor. Att uttrycka mig med färg och form har varit och är fortfarande en viktig del av mitt liv och som bidragit med insikter om vem jag är. Naturen och människorna är inspirationskällan och målet att fånga det speciella stämningsläget i motivet.
För mer information maila: galleribellman@gmail.com skriv Soly Erlandsson i rubrikfältet.

Under the surface
The collected paintings and drawings displayed at Galleri Bellman have been added over a series of years, from the 1960s until today. The title of my exhibition ”Under the surface” symbolizes what exists – but still remains hidden – beneath the surface and within us humans. Expressing myself with color and form has been, and still is, an important part of my life and has contributed with insights into who I am. Nature and people are the source of inspiration and the goal is to capture the special mood in the subject.

Konst- och växtfärgningskurser
Grafikkurs på Ölands Skogsbys folkhögskola 1973
Sommarkurser i måleri (olja) på Öland och på Gotland 1970-tal
Sommarkurser i växtfärgning, Öland 1980-tal
Kurs i akvarellmåleri, Folkhögskolan i Mullsjö, 1980-tal
Kurs i akvarellmåleri i Oxfordshire, England 1986
Kurs i akvarellmåleri, Vårgårda (utanför Alingsås), 1995
Veckokurs i akvarellmåleri, Edsåsdalen, Jämtland, 2014

Vernissage: Lördag 13 april 12–18
Övriga öppettider: Lördag – onsdag 12–18, Torsdag 11–14