Posted on maj 12, 2018 in Tidigare

Vernissage: Lördagen den 1 september kl 12-17

Öppet dagligen 12-18 (torsdagen den 6 september kl 12-15)

Kvällsöppet den 5 september till kl 20

”Våren 2016 besökte jag Costa Rica där jag under ett par veckor bodde i ett enkelt trähus uppe på ett berg i djungeln. I samband med min vistelse där målade jag några enkla skisser av djungeln – bilder som sedan blev utgångspunkten för de målningar som jag nu visar på Galleri Bellman…

I målningarna skildrar jag upplevelsen av platsen och naturen uppe på berget i djungeln. I målningarna skildrar jag också naturen som en metafor för livet. Ibland sätter naturen tydliga avtryck genom konkreta färger och detaljer i bilderna. Ibland löses de fasta strukturerna upp och färgerna bildar istället mönster där naturens närvaro bara kan anas i linjerna och penseldragen”