Anna Welin Elenius och Ing-Marie Fransson 8–13 december

Posted on okt 21, 2023 in Tidigare

Anna Weglin Elenius
Arbetar som konstnär, främst med broderi men även med akvarellmåleri och bildväveri. I måleriet ryms abstrakta landskap, stadsrum och varelser, medan broderiet blivit ett sätt för mig att teckna berättelser, ofta med inspiration från min tornedalska släkthistoria och med den lilla människans utsatthet som tematik.

Ing-Marie Fransson
Arbetar som konstnär. Mitt måleri är oftast knutet till upplevelser av naturen och intryck av platser jag besöker. Jag målar i akryl, blandad med fin cement och använder spackelspadar istället för pensel. Ytan blir lite reliefartad.

Vernissage: Vernissage fredag 8 december kl 17.00 – 21.00
Övriga utställningstider: Lördag – onsdag kl 11.00 – 19.00 

Anna Welin Elenius

Ing-Marie Fransson