Lena Nordendahl, Kristiina Pollari och Karin Öhman 24 – 30 november