Måleri med inre känslor i ständig utveckling 22–27 juli

Posted on jul 1, 2022 in Tidigare

Om oss
Vi är två nära vänner som ofta målar tillsammans. Med tiden har vi blivit ett slags konst-duo där minnen, skämt och seriösa ämnen diskuterats under många sena nätter. Vår konst kompletterar ofta varandra och därför kändes det naturligt att vi skulle ställa ut tillsammans. Vi båda har inslag av kvinnor i ett patriarkaliskt samhälle, mental hälsa och sätt att uttrycka tankar i motiv vilket är aktuella frågor för många unga idag. 

Stina Pedersen
Min konst är under ständig utveckling. Jag använder mitt måleri för att klargöra hur min värld och situation ser ut exempelvis genom mina reflektioner kring intelligens, tid, stress och press. Ett annat återkommande mönster är upplevelser, tankar och känslor kring hur det kan vara att vara ung kvinna i förhållande till män. Mina verk är en blandning av surrealism och expressionism som jag uttrycker genom medium som akryl, olja och metaller såsom mässing, silver m.m. 

Siri Cyrillus
Min konst kretsar kring inre känslor, hur man upplever prövningar samt reflekterar på mental hälsa och relationer. Jag reflekterar över hur det är att vara en lesbisk kvinna i ett patriarkaliskt samhälle samt att vara i mitten av konflikten i Palestina/Israel med personliga relationer till båda sidorna. Eftersom jag baserar mina konsterk på impulsiva känslor varierar den drastiskt i ämnen. Jag jobbar främst i olja, men även experimentell konst i diverse material och i samband med detta kombinerar naturalism och expressionism. 

VERNISSAGE:
22 juli 19–22

ÖVRIGA ÖPPETTIDER: 
Lördag till onsdag 11–19

KONTAKTUPPGIFTER:
Instagram: @artcyrillus  @konstigtmedkonst 
Mail: Siri.Cyrillus@gmail.comstina.pedersen@edu.nacka.se